شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 2.1.4 ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/07/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/07/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/08/23 گزارش کارشناسی  
1396/08/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1397/10/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-