شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه راجع به نحوه اداره بنياد مسكن و معاملات واحدهاي مسكوني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/13 لايحه  
1359/12/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/01/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-