شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/03/10 استفساريه  
1383/03/16 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 112
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1383/04/02 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص لايحه برنامه چهارم توسعه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-