شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ممنوعيت از معافيت تحصيلى موضوع بخشنامه شماره 57 ـ 34 ـ 03 ـ 402 مورخ 1376/11/14 معاونت وظيفه عمومى ناجا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/02/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1381/04/08 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1381/08/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-