شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه كميسيون ماده 5 شهر تبريز مورخ 1396/2/13

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/04/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/05/18 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/08 گزارش کارشناسی  
1397/08/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1398/03/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-