شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 165879/ت50368هـ مورخ 1394/12/17 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/20 گزارش کارشناسی  
1397/04/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/01/31 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-