شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/02/06 استفساريه  
1362/02/20 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 141
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصول يكصد و چهل و يكم و هشتاد و پنجم قانون اساسي‌  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-