شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 31/ 3/ 5759/1- 14/ 3/ 67 استانداري اصفهان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/01/19 استعلام دیوان عدالت اداري  
1369/02/19 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1375/07/28 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-