شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده يك آيين‏نامه تشكيل شركت تعاونى مسافربرى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/04/31 استعلام دیوان عدالت اداري  
1365/03/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1365/12/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-