شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن گزارش ريز محاسبات درآمد منطقه 4 شهرداري تبريز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/02/02 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/07 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1399/02/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-