شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق دو تبصره به مواد (197) و (198) آيين دادرسي كيفري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/08 طرح  
1361/09/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/10/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-