شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ثبت اجباري بيماري‌هاي سرطاني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1360/03/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/03/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/04/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-