شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعملهاى شماره 1/76/12333 مورخ 1376/7/13 قوه قضائيه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/05/02 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/07/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1383/04/28 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-