شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 2/91/1670 – 340 مورخ 1391/12/13 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تخصيص ارز بابت واردات و دستورالعمل شماره 92/5154 – 1392/1/17 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته و بند 2 بخشنامه شماره 3/92/87 – مورخ 1392/2/31 بانك سپه در خصوص تخصيص ارز واردات به نرخ مبادله‌اي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/10/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/21 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/04/25 گزارش کارشناسی  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-