شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به ماده (7) قانون خدمت نيروي انساني، درماني و بهداشتي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/02/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/03/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-