شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 4010/95/8990- 1395/11/16 سازمان تأمين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/12/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/02/06 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-