شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/27 استفساريه  
1360/05/08 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 76 - 84 - 88 - 134 - 137
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل هفتاد و ششم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-