شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/09/10 طرح  
1394/02/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1394/02/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 99 - 3
1394/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1394/02/30 جدول تطبيقي  
1394/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1394/03/12 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل نود و نهم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-