شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 21/10/4/131-1396/8/13 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تعيين تكليف درج مدارك تحصيلي كاركنان ناجا در دوره مديريت انتظامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/04/10 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/05/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-