شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مصوبه مورخ 1358/2/4 درخصوص تجديد قراراد اجاره در اراضي و املاك موقوفات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/10/21 نامه قوه قضائيه  
1361/12/23 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1358/02/04 لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد  
1359/12/06 استفتاء از حضرت امام در خصوص موقوفات افراد طاغوتي و پاسخ حضرت امام  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-