شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حفاظت و بهره‌برداري از منابع ژنتيكي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/07/20 لايحه  
1396/07/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/07/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/07/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 57
1396/10/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/10/30 جدول تطبيقي  
1396/11/09 نامه استمهال  
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1396/11/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1397/06/24 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1397/07/19 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/07/26 سي و ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/08/24 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/24 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-