شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه شمول مقررات برقراري حقوق وظيفه و مستمري وراث و حقوق و مزاياي شهداي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران نسبت به جوانمردان و دلاوران كه به طور قراردادي استخدام شده‌‌اند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/12 لايحه  
1362/03/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/03/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/04/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-