شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-