شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در خصوص همكاري در زمينه بهداشت و قرنطينه دامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/04/11 لايحه  
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1398/06/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/06/23 جدول تطبيقي  
1398/06/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/06/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1398/07/06 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1398/06/27 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1398/6/27 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-