شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن صدر نامه شماره 161/95 مورخ 1395/2/8 شوراي اسلامي شهر اراك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/03 گزارش کارشناسی  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-