شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تغيير نام وزارت بهداري و بهزيستي به وزارت بهداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/07/24 لايحه  
1359/12/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/12/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-