شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/12/04 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/05/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/06/13 گزارش کارشناسی  
1397/05/06 نامه ديوان عدالت اداري  
1397/05/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1398/10/30 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-