شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح قانوني در مورد مرمت جاده‌ها و پاسگاه‌هاي منهدم‌شده مناطق مرزي قصرشيرين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/06/08 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/06/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/06/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-