شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح قانوني در مورد مرمت جاده‌ها و پاسگاههاي منهدم شده مناطق مرزي قصر شيرين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1359/06/08 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/06/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/06/10 متن نهايي قانون  
1359/06/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-