شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن كل تصويب‌نامه‌هاي شماره 160277/ت 52660هـ- 1394/12/05 و 123379/ت17496هـ- 1375/11/07 هيئت وزيران،‌ موضوع آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/07/06 گزارش کارشناسی  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1399/05/01 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-