شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه تبصره (1) بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/10/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
1399/02/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-