شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1361 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/11/04 لايحه  
1360/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/12/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/01/22 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-