شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 و تبصره يك آن از تصويب‌نامه شماره 4605/ت28549هـ - 1383/4/22 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/05/28 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/06/29 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/12 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/07/15 گزارش کارشناسی  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-