شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح تبصره (1) بند «ب» ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/01/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-