شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 21/ 5/ 1378 شوراى اسلامى شهر تهران در خصوص تصويب اساسنامه سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/09/16 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/12/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1378/12/22 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-