شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/12/17 مصوبه هيات وزيران  
1394/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/02/02 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-