شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه‌هاي شركت‌هاي «حمل‌ونقل جمهوري اسلامي ايران» و «حمل‌ونقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران»

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/04/14 مصوبه هيات وزيران  
1374/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1374/05/17 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-