شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اعتبارات بودجه مصوب شوراي نگهبان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/02 لايحه  
1361/10/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/10/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-