شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن رديف 18-2-2 طرح جامع شهر تفت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/11/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/03 گزارش کارشناسی  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1398/07/09 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-