شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/01/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/02/06 نامه استمهال  
1401/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 110 - 57 - 3 - 56
1401/05/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/05/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1401/06/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-