شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/11/15 مصوبه هيات وزيران  
1394/02/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1394/08/03 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1394/08/26 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/09/25 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-