شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار مورخ 1392/8/11 و ماده 4 آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مورخ 1392/8/11

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/12/04 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/01 گزارش کارشناسی  
1396/03/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1396/09/07 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-