شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/01/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1401/07/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-