شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 2/4986/ش - 1385/12/7 شوراي اسلامي شهر مشهد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/04/26 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/06/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/07 گزارش کارشناسی  
1396/07/12 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/11/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-