شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به ماده (152) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/05/26 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/05/26 طرح  
1361/05/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/05/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/06/01 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-