شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح فصل سوم قانون گذرنامه مصوب 10 اسفندماه 1351

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/27 لايحه  
1362/03/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/04/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/04/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-