شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پيمان مودت و همكاري در جنوب شرقي آسيا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/10/19 لايحه  
1396/05/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/05/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/06/02 نامه استمهال  
1396/06/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1396/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/08/13 جدول تطبيقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/08/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1397/03/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1397/04/16 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1397/04/28 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/06/01 بيست و نهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1396  
1396/06/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/6/8 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-