شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير قانون تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظّار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 1358/2/4

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-