شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/08/27 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1394/12/25 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1395/01/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/02/20 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/02/15 پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-