شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1394/08/27 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1394/12/25 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1395/02/20 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-