شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/08/27 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1394/12/25 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1395/02/20 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-