شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل سي‌ام قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/12/01 استفساريه  
1365/02/16 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 30
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-