شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1616/61 مورخ 14/ 10/ 1370 و دستورالعمل شماره 1581 مورخ 5/ 2/ 1371 بانك مركزى جمهورى اسلامى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/03/19 استعلام دیوان عدالت اداري  
1376/05/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1376/06/15 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-