شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/04/07 مصوبه هيات وزيران  
1394/05/06 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/05/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/05/17 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1394/05/07 سيزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1394  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-